Bescherming van uw privacy

MEER Juristen B.V., mede handelend onder de naam “sterkMKB”, hierna te noemen MEER Juristen, verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. MEER Juristen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat MEER Juristen zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. MEER Juristen verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij MEER Juristen daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de nieuwe Privacy en persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

MEER Juristen gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt MEER Juristen maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende wettelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van MEER Juristen hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als klant van MEER Juristen heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door MEER Juristen kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij MEER Juristen.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. MEER Juristen gebruikt persoonsgegevens die via de website www,sterkmkb,nl worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestanden op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden noemen we ‘cookies’. Elke website is vanaf 1 juni 2012 volgens de Telecomwet verplicht de gebruiker te informeren over het soort cookies dat de website gebruikt en moet u toestemming vragen voor het gebruik hiervan.

 Wat doen cookies?

Er zijn drie typen cookies:

(1) Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen. 

(2) Cookies voor onderzoek naar websitegebruik

Dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn statistieken te maken, die MEER Juristen kan helpen om de website beter op haar bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

(3) Cookies van websites van derden

Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om informatie te delen via Twitter. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens

Cookies die www,sterkmkb,nl gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies worden alleen gebruikt om de website van MEER Juristen en sterkMKB beter te laten functioneren en het bezoek aan de websites te monitoren. Op deze manier kan MEER Juristen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Op basis van deze gegevens kan niet achterhaald worden wie via welke computer de website van MEER Juristen heeft bezocht. Cookies kunnen dus niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

Cookies op onze website

Hieronder vindt u een lijst van cookies die de website www.meerjuristen.nl en www.sterkmkb.nl  en wat MEER Juristen met deze informatie doet.

Cookies voor onderzoek naar websitegebruik

Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maakt MEER Juristen gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt onder andere bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie gebruikt MEER Juristen om een beter beeld te krijgen van de bezoekers van haar website om zodoende haar website verder te kunnen optimaliseren.

Melden van persoonsregistraties

MEER Juristen verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt MEER Juristen de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door MEER Juristen te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van www.meerjuristen.nl en www.sterkmkb.nl  gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met MEER Juristen B.V., kantoorhoudende te 5232 AG ‘s-Hertogenbosch aan het adres Bruistensingel 400, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87033305, via het e-mailadres mail@meerjuristen.nl  of bel per telefoon naar 085 -23 90 333.