Financiering van de doorstart

Om een soepele doorstart te kunnen maken zijn financiële middelen nodig. En die financiële middelen heb je vaak niet meer of onvoldoende. Een bank zal niets willen doen om je te helpen. Zeker niet wanneer je onderneming dreigt failliet te gaan. In dat geval proberen de banken juist hun geld terug te halen. Voordat wij een stappenplan maken rekenen wij met jou uit wat de onderneming aan kapitaal nodig heeft na de doorstart. En zodra wij die kapitaalbehoefte goed in beeld hebben wordt een definitief stappenplan gemaakt. Onderdeel van dat stappenplan is het aantrekken van kapitaal.

  Ik wil nu een afspraak maken voor een adviesgesprek

  Rechtsvorm van jouw bedrijf*

  Aantal medewerkers*

  Beschikbare jaarrekeningen*

  Waarover wil je met ons van gedachten wisselen?*

  Tijdens het adviesgesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) zullen wij al je vragen beantwoorden, oplossingen aandragen en een degelijk solide advies uitbrengen. Aan het adviesgesprek zijn kosten verbonden en die zijn € 375,00 (excl. BTW). Voor dat bedrag kom je niet naar ons, wij komen naar jou. Waar je onderneming in Nederland is gevestigd maakt niet uit.

  Business angels en informal investors

  Voor het aantrekken van kapitaal spreken wij eerst ons eigen netwerk aan. Dat zijn business angels en informal investors die bekend zijn met het fenomeen doorstarten en die ook ervaring hebben met het financieren van een doorstart. Deze partijen kunnen risicokapitaal beschikbaar stellen indien er vertrouwen is in de kwaliteiten van de ondernemer en het doorstartplan. Je moet je echter wel realiseren dat deze investeerders zekerheid zoeken doormiddel van een aandelenbelang in je nieuwe onderneming.

  PouwR als mogelijke financier

  Daarnaast werken wij intensief samen met PouwR uit Meer. PouwR financiert doorstarts, bestaande uit de financiering van de aankoopsom van activa en goodwill welke aan een curator moet worden betaald. PouwR financiert ook een onderhands schuldenakkoord of een dwangakkoord binnen de WHOA of binnen de surseance van betaling. En PouwR stelt ook werkkapitaal beschikbaar voor na de doorstart. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden en kan niet iedere ondernemer worden gefinancierd door PouwR of door een business angel of informal investor. Het voordeel is echter wel dat wij dicht bij de bron zitten en snel uitsluitsel kunnen verwachten of een aanvraag is toegekend of is afgewezen.

  Daarnaast onderhoudt PouwR intensieve contacten met Eijgen Finance uit Leeuwarden. Eijgen Finance is een onafhankelijk intermediair in bedrijfsfinancieringen en vastgoedhypotheken en een van de grootste adviesorganisaties van Nederland op het gebied van zakelijke kredietverlening. Met het netwerk van Eijgen Finance heb je toegang tot een netwerk met negentig financieringsbronnen en private investeerders.

  De curator als financier van de doorstart

  We hebben gesproken over PouwR, Eijgen Finance, business angels en informal investors maar we hebben nog een hele belangrijke partij in beeld en dat is de curator. De curator is een mogelijke financier van je doorstart. Je moet immers een aantal zaken van de curator kopen zoals: machines, kantoorinventaris en computers, bedrijfsauto’s, voorraden, klantenbestand, debiteuren, lopende opdrachten, onderhanden werk, uitgebrachte offertes, bedrijfsnaam, logo, website en domeinnamen, telefoonnummers en niet te vergeten de goodwill.

  Normaal gesproken wil de curator boter bij de vis, maar als je het beste (lees: hoogste) bod hebt uitgebracht en de curator stemt daarmee in dan is hij is sommige gevallen bereid om de koopsom in termijnen te laten betalen. Daar heeft hij overigens wel toestemming voor nodig van de RC (rechtercommissaris) en als de curator instemt met een betalingsregeling van de koopsom dan is het akkoord van de RC meestal nog slechts een formaliteit.

  Wil je meer weten over een onderhands schuldenakkoord of succesvolle doorstarten? Plan dan vandaag nog een adviesgesprek of bel direct naar 085-23 90 333 voor meer informatie.