Onderhands schuldenakkoord

De aanmaningen overspoelen je mailbox en de telefoontjes, met het dringende verzoek om te betalen nemen toe. Je hebt onvoldoende liquide middelen om iedereen direct te betalen. Soms ben je zelf nog in afwachting van betalingen of ben je geconfronteerd met een faillissement van een klant waardoor je zelf noodgedwongen geld hebt moeten afschrijven vanwege oninbaar. Maar het kan ook zijn dat je omzet onder druk is komen te staan. Door vervelende omstandigheden ben je met je onderneming in een verliesgevende situatie terecht gekomen. Hoe kunnen je problemen worden opgelost? Je wilt namelijk een faillissement zien te voorkomen.

Zonder een faillissement en zelfs zonder toestemming van de rechter is het mogelijk om onderhands overeenstemming te bereiken met je schuldeisers voor het saneren en afkopen van je schulden.

  Ik wil nu een afspraak maken voor een adviesgesprek

  Rechtsvorm van jouw bedrijf*

  Aantal medewerkers*

  Beschikbare jaarrekeningen*

  Waarover wil je met ons van gedachten wisselen?*

  Tijdens het adviesgesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) zullen wij al je vragen beantwoorden, oplossingen aandragen en een degelijk solide advies uitbrengen. Aan het adviesgesprek zijn kosten verbonden en die zijn € 375,00 (excl. BTW). Voor dat bedrag kom je niet naar ons, wij komen naar jou. Waar je onderneming in Nederland is gevestigd maakt niet uit.

  Hoe werkt een onderhands schuldenakkoord:

  Wij gaan in overleg met alle schuldeisers (leveranciers, bankiers, leasemaatschappijen, verhuurders en belastingdienst) proberen om overeenstemming te bereiken over een onderhands schuldenakkoord met als doel een faillissement te voorkomen wat namelijk voor geen enkele partij gunstig is. Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

  1. Alle schuldeisers stemmen in met ons voorstel en daarmee bereik je een definitief akkoord. En dat akkoord is tegen finale kwijting.

  2. De schuldeisers stemmen niet in met ons voorstel. In dat geval kunnen we bij de rechter om een dwangakkoord verzoeken doormiddel van een surseance van betaling of doormiddel van de WHOA (wet homologatie onderhands akkoord).

  • 1. Alle schuldeisers stemmen in met ons voorstel en daarmee bereik je een definitief akkoord. En dat akkoord is tegen finale kwijting.

  • 2. De schuldeisers stemmen niet in met ons voorstel. In dat geval kunnen we bij de rechter om een dwangakkoord verzoeken doormiddel van een surseance van betaling of doormiddel van de WHOA (wet homologatie onderhands akkoord).

  Effectief en verantwoord doorstarten

  Effectief en verantwoord doorstarten vergt een combinatie van kennis en het heel veel ervaring. Voor een snelle, efficiënte en zorgvuldige doorstart zijn er twee effectieve oplossingen.

  Wat is een surseance van betaling?

  Surseance kan men aanvragen bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De persoon of het bedrijf kan in deze periode orde op zaken stellen en met zijn schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling of een akkoord. In het geval van surseance wordt een bewindvoerder (altijd een advocaat) aangewezen. Na surseance volgt eventueel een faillissement, mogelijk gevolgd door een doorstart.

  Wat is een WHOA?

  De Wet homologatie onderhands akkoord regelt dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren, ook wel homologeren genoemd. De homologatie betekent dat het akkoord bindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd. Met dit voorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn.

  Indien een onderhands schuldenakkoord op de een of andere manier niet wil slagen, maar je onderneming is in de kern winstgevend, dan kan je altijd doormiddel van een geregisseerd faillissement een doorstart maken. Kortom: er is altijd een oplossing om verder te ondernemen.

  Voor welke ondernemers is een onderhands schuldenakkoord bedoeld?

  Voor alle ondernemers die grote schulden hebben opgebouwd en deze niet onmiddellijk kunnen betalen, terwijl de onderneming (zonder de schulden) wel toekomst perspectief heeft.

  Op welke manier kunnen wij voor jou een onderhands schuldenakkoord bereiken?

  Allereerst inventariseren wij de totale schuldenpositie van je onderneming. Zaken zoals persoonlijke borgstellingen, onderpanden, pandrechten, retentierechten, eigendomsvoorbehoud en andere verplichtingen brengen wij nauwgezet in kaart. We rekenen, samen met jou het verdienmodel van je bedrijfsactiviteiten door en saneren lopende kosten welke niet noodzakelijk zijn voor de huidige bedrijfsvoering. Nadat alle kengetallen bekend zijn brengen wij, namens jouw onderneming, een realistisch voorstel uit aan je schuldeisers.

  Welke resultaten mag je van ons verwachten?

  Een schuldenakkoord vergt een grondige voorbereiding. Wij moeten de schuldeisers overtuigen dat jouw voorstel de beste optie is om te accepteren in vergelijking met een faillissement. Bij een faillissement krijgen de schuldeisers niets. Na die overweging zullen de schuldeisers instemmen met ons voorstel tegen finale kwijting en dat is ons doel. Het is ook mogelijk dat wij geen akkoord kunnen bereiken en dan is de weg naar de rechter noodzakelijk om doormiddel van een dwangakkoord (surseance van betaling/WHOA) alsnog het doel van een schuldenakkoord te bereiken.

  En daarnaast heb je altijd nog de mogelijkheid om via een geregisseerd faillissement -schuldenvrij- door te starten. Kortom: er is altijd een oplossing om verder te ondernemen.

  Wil je meer weten over een onderhands schuldenakkoord of succesvolle doorstarten? Plan dan vandaag nog een adviesgesprek of bel direct naar 085-23 90 333 voor meer informatie.