Taak van de curator

Een curator is ervoor om een failliet bedrijf te liquideren en de eventuele bezittingen van de onderneming te verkopen. De bezittingen van een failliete onderneming zijn onder andere; machines, kantoorinventaris en computers, bedrijfsauto’s, voorraden, klantenbestand, debiteuren, lopende opdrachten, onderhanden werk, uitgebrachte offertes, bedrijfsnaam, logo, website en domeinnamen, telefoonnummers en niet te vergeten de goodwill.

De opbrengsten uit de verkoop van de eerdergenoemde zaken moet de curator verdelen onder de schuldeisers. Over het algemeen krijgen de schuldeisers niets. Als er nog iets te verdelen is staat de curator met stip op nummer 1, gevolgd door het UWV en de belastingdienst, terwijl de bank vaak pandrechten heeft gedongen en er vandoor gaat met de opbrengsten uit de verkoop van activa etc. De schuldeisers, ook wel concurrente crediteuren genoemd, moeten hun vordering afschrijven. Onder schuldeisers is de curator dus weinig populair.

De curator is bijna altijd een advocaat. Een gespecialiseerde advocaat wel te verstaan. Hij kan heel goed een balans lezen en is ook in staat om de administratie uit te pluizen en verdachte transacties en paulianeuze betalingen in beeld te brengen. Het is zijn primaire taak om zo veel mogelijk geld in de boedel te krijgen en om het verlies van de crediteuren zoveel mogelijk te beperken. Maar zoals wij al eerder opmerkte: de crediteuren ontvangen nagenoeg nooit meer iets uit het faillissement. De curator kan overigens niet eigenhandig optreden, hij staat onder controle van de rechtercommissaris en heeft daar derhalve ook verantwoording af te leggen.

  Ik wil nu een afspraak maken voor een adviesgesprek

  Rechtsvorm van jouw bedrijf*

  Aantal medewerkers*

  Beschikbare jaarrekeningen*

  Waarover wil je met ons van gedachten wisselen?*

  Tijdens het adviesgesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) zullen wij al je vragen beantwoorden, oplossingen aandragen en een degelijk solide advies uitbrengen. Aan het adviesgesprek zijn kosten verbonden en die zijn € 375,00 (excl. BTW). Voor dat bedrag kom je niet naar ons, wij komen naar jou. Waar je onderneming in Nederland is gevestigd maakt niet uit.

  De belangrijkste taken van een curator zijn:

  1. Alle doorlopende kosten en overeenkomsten van de onderneming worden stopgezet en geminimaliseerd, zoals overeenkomsten voor huur en leasing.
  2. Alle bezittingen van de failliete onderneming moeten worden verkocht en daarvoor moet een zo maximaal mogelijke opbrengst worden gerealiseerd.
  3. Alle arbeidsovereenkomsten moeten worden opgezegd en de medewerkers moeten worden ontslagen.
  4. Alle schuldeisers moeten worden geïnformeerd zoals de belastingdienst, het UWV, de crediteuren, financiers en bankiers.
  5. Onderzoek doen naar het beleid dat de bestuurders voorafgaand aan het faillissement hebben gevoerd. Als er sprake is geweest van wanbeleid, kan een curator de bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen en eisen om (een deel van) het tekort in het faillissement te vergoeden. In het volgende hoofdstuk gaan we daar nog meer uitgebreid op in.
  6. En uiteindelijk het faillissement afwikkelen en opheffen. Meestal vanwege gebrek aan baten. Als er nog geld in de boedel zit uitbetalen aan de rechthebbenden, zoals het UWV en belastingdienst.

  Laat je altijd goed informeren door experts zoals MEER Juristen alvorens je een faillissementstraject ingaat. Een faillissement is niet niks. Zeker wanneer het een persoonlijk faillissement betreft. Maar ook met een BV is een degelijke voorbereiding van groot belang. De doorstart moet soepel gaan. En de curator moet jou niet kunnen aanspreken vanwege bestuurdersaansprakelijkheid.

  Wil je meer weten over een onderhands schuldenakkoord of succesvolle doorstarten? Plan dan vandaag nog een adviesgesprek of bel direct naar 085-23 90 333 voor meer informatie.