Gerechtelijk dwangakkoord

Er zijn legio omstandigheden te noemen waardoor het met jouw onderneming niet goed gaat en waardoor je plotseling in grote financiële moeilijkheden terecht bent gekomen.

Het kan heel goed zijn dat je een mooi en financieel kerngezonde onderneming had welke zo maar van de een op de andere dag te maken krijgt met teruglopende omzetten of met enorme kostenstijgingen vanwege duurdere inkoop. De naweeën van corona zullen ook best een oorzaak kunnen zijn dat je in financieel zwaar weer bent gekomen.

Ondanks alle tegenslag kun je proberen te overleven. Misschien zijn de problemen niet van blijvende aard. Je schuldeisers staan misschien nog niet massaal aan de deur te kloppen, maar je merkt wel een bepaalde druk. Al was het maar omdat je je rekeningen niet op tijd kan betalen. Regeren is vooruitzien. En dus is het tijd om juist nu stappen te ondernemen. Je kunt proberen om met je schuldeisers tot een vergelijk te komen door een aanbod te doen tegen finale kwijting, zoals in het vorige hoofdstuk besproken. Als dit voorstel, zonder tussenkomst van de rechter, door je schuldeisers wordt geaccepteerd is er een onderhands akkoord gesloten. Wel is het zo dat een enkele schuldeiser het aanbod kan negeren en alsnog een faillissement kan aanvragen. En dan is alle moeite voor niets geweest.

  Ik wil nu een afspraak maken voor een adviesgesprek

  Rechtsvorm van jouw bedrijf*

  Aantal medewerkers*

  Beschikbare jaarrekeningen*

  Waarover wil je met ons van gedachten wisselen?*

  Tijdens het adviesgesprek (van circa 1,5 tot 2 uur) zullen wij al je vragen beantwoorden, oplossingen aandragen en een degelijk solide advies uitbrengen. Aan het adviesgesprek zijn kosten verbonden en die zijn € 375,00 (excl. BTW). Voor dat bedrag kom je niet naar ons, wij komen naar jou. Waar je onderneming in Nederland is gevestigd maakt niet uit.

  Welke oplossingen blijven er dan nog over als schuldeisers niet willen meewerken aan een onderhands schuldenakkoord. In dit geval zijn er twee oplossingen:

  1) Surseance van betaling
  Als je onderneming in financiële moeilijkheden verkeerd zou je ook surseance van betaling kunnen aanvragen. Bij een surseance van betaling, welke bij de rechtbank moet worden aangevraagd, worden de schulden bevroren voor een periode van minimaal 3 maanden (kan verlengd worden) en binnen die periode krijg je de tijd om financieel orde op zaken te stellen in samenwerking met een toegewezen bewindvoerder (advocaat).

  De bewindvoerder kijkt, namens de schuldeisers, over je schouder mee wat je aan het doe bent. Als alles goed verloopt en de bewindvoerder heeft er vertrouwen in dan kan de surseance worden verlengd tot 1,5 jaar. In die tussentijd blijf je zelf bestuurder van je eigen onderneming. Je bent echter wel gebonden aan strenge voorwaarden van de rechtbank.

  De belangrijkste voorwaarden zijn dat je binnen de surseance geen verlies of nieuwe schulden mag maken en bovendien moeten de belastingen gewoon worden betaald. Deze oplossing blijft echter nogal delicaat, de meeste bewindvoerders zetten de surseance vaak alsnog om in een faillissement. Uiteindelijk is de surseance bedoeld om de schulden over een langere periode te betalen of af te kopen. En daartoe kunnen de schuldeisers door de rechtbank worden gedwongen. Wij kunnen je uiteraard begeleiden bij het hele surseance traject.

  2) WHOA (wet homologatie onderhands akkoord)
  Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om -onder gerechtelijk dwang- een akkoord te bereiken met je schuldeisers. Met andere woorden: deze wet dwingt schuldeisers om akkoord te gaan met jouw voorstel. En dat voorstel is uiteindelijk een voorstel tegen finale kwijting.  Het klinkt allemaal nogal eenvoudig, maar in de praktijk is het bijzonder complex. Inmiddels hebben wij met de WHOA de nodige ervaringen opgedaan. Wij kunnen samen met jou bekijken of je onderneming voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de WHOA.

  Voor wie is de surseance van betaling en WHOA bedoeld?

  Voor bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar die een (te) grote schuldenlast met zich meeslepen. Die bedrijven kunnen via een dwangakkoord herstructureren en een doorstart realiseren zonder uiteindelijk failliet te gaan.

  Wil je meer weten over een onderhands schuldenakkoord of succesvolle doorstarten? Plan dan vandaag nog een adviesgesprek of bel direct naar 085-23 90 333 voor meer informatie.